Wiadomości

foto Odpowiedź miasta:
Zgodnie z najnowszym obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa docelowo: - ulica Nowosądecka na odcinku objętym wnioskiem będzie pełnić funkcję drogi klasy GP - w ciągu ul. Nowosądeckiej ma przebiegać główna trasa rowerowa Odległości między skrzyżowaniami na ulicy tej klasy wynoszą za Dz.U.2016.0.124 Dział II §. 9 pkt 3 1000m z dopuszczeniem 600m w wyjątkowych przypadkach. Odległość wyjazdu z ul. Dauna na ul. Nowosądecką od skrzyżowania z ul. Na Kozłówce wynosi ok. 264m a od skrzyżowania z ul. Włoską ok. 686m. Obecnie funkcjonujące połączenie ul. Dauna i Nowosądeckiej w obecnej formie geometrycznej można traktować jako zjazd i wyjazd na prawe skręty i jest to dopuszczalne zgodnie z ww. pkt rozporządzenia. Należy także zauważyć, że ul. Nowosądecka była budowana w tej formie pod reżimem wcześniejszych rozporządzeń oraz warunkach prawa miejscowego. Ponadto w związku z wydłużeniem czasów ewakuacji i elastyczności pracy programu nie zostanie zachowany bliski 100% priorytet dla tramwajów tylko zostanie on znacząco ograniczony. Zgodnie z regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa (Uchwała RMK nr XXXIV/566/15 z dnia 16.12.2015 roku) §12, w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które: - w dniu zgłaszania stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta (pkt 4) - które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa (pkt 6).
ZŁOŻYMY ODWOŁANIE GDYŻ ARGUMENTY URZĘDNIKÓW SĄ ABSURDALNE.
foto Projekty uchwał:
1. Ustalenie wpisowego dla małżonka członka Spółdzielni ubiegającego się o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni. Wpisowe ustala się w kwocie 100zł.

2. Zamontowanie 8 lamp parkowych na terenie SM "Podgórze". 1 lampę między blokami Włoska 1 i 3; 4 lampy pomiędzy blokami Białoruska 4 i Włoska 5 a blokiem Białoruska 6; pozostałem 3 lampy wg wskazań naszego Stowarzyszenia, które przeprowadzi konsultacje wśród mieszkańców. Projekt uchwały inspirowany zgłoszeniami od mieszkańców naszych osiedli.

3. Posadzenie 50 drzew na Woli Duchackiej Wschód i 50 drzew na Woli Duchackiej Zachód. Gatunek i miejsce wg wskazań naszego Stowarzyszenia. Projekt inspirowany wieloma zgłoszeniami od naszych mieszkańców.
foto Spotkanie z mieszkańcami Woli Duchackiej Wschód miało miejsce w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 przy Czarnogórskiej 14. W pierwszej części przedstawiliśmy zebranym działania, które podjęliśmy jako Stowarzyszenie i inicjatywy, które zamierzamy rozpocząć w najbliższym czasie. Omówiliśmy projekty uchwał, które zamierzamy zlożyć na Walne Zgromadzenie Czlonków Spółdzielni Mieszkaniowej "Podgórze".
W drugiej części oddaliśmy głos mieszkańcom. Nie sądziliśmy, że jest tyle spraw, które ich niepokoją. Zobaczyliśmy, że z troską i przywiązaniem traktują swoje  ukochane osiedle. Każdym z poruszonych tematów zajmiemy się by mieszkańcy nie zostali sami ze swoimi problemami.
Dziękujemy także za obecność członków Rady Nadzorczej, którzy na własne oczy zobaczyli, że problemy, które jako Stowarzyszenie zgłaszamy do Spółdzielni to rzeczywiste problemy naszych sąsiadów.
foto Stowarzyszenie Razem dla Podgórza Duchackiego zaprasza na spotkanie dotyczące spraw bieżących i przyszłości osiedla Wola Duchacka Wschód. Odbędzie się ono 24 maja o godz. 18.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 przy ulicy Czarnogórskiej 14. Na spotkaniu będzie możliwość złożenia deklaracji przystąpienia do naszego stowarzyszenia. Serdecznie zapraszamy!
logo